tłumacze przysięgli

języka NORWESKIEGO

tel: 22 112 16 93

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka norweskiego

Tłumacz przysięgły norweskiegoW Polsce nauka języków skandynawskich nigdy nie była popularna. Powody mogą być różne, na przykład brak bliskich kontaktów z tymi państwami czy stereotypowe mówienie, że są to języki brzydkie. Obecnie jednak coraz więcej pracodawców szuka osób znających języki krajów Skandynawii, w tym oczywiście język norweski.

Co trzeba zrobić, aby tłumaczem przysięgłym zostać?

Osoby, które miały możliwość nauczenia się języka norweskiego w stopniu biegłym, umożliwiającym swobodne tłumaczenie, powinny rozważyć przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że kandydaci muszą spełniać pewne wymagania. Są one zawarte w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Przykładowo kandydat musi być obywatelem Polski bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo EFTA. Musi być magistrem, ewentualnie posiadać tytuł równorzędny. Tłumaczem przysięgłym nie zostanie ktoś, kto był karany za przestępstwo umyślne, skarbowe albo przestępstwo przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Trzeba dodać także to, iż kandydat, poza znajomością języka norweskiego i polskiego, musi wykazywać wiedzę z zakresu norweskiego prawa, finansów oraz norweskiej gospodarki. Co prawda nie jest to wymóg zawarty w ustawie, jednak na egzaminie zawsze należy przetłumaczyć teksty prawnicze czy urzędowe.

Etapy egzaminu na tłumacza przysięgłego

Trzeba również wiedzieć, że egzamin na tłumacza przysięgłego języka norweskiego jest złożony z dwóch części. Na początek kandydat przystępuje do części pisemnej. Tam ma za zadanie przetłumaczenie dwóch tekstów z norweskiego na polski i dwóch z polskiego na norweski. Od wyniku uzyskanego z części pisemnej zależy przystąpienie do części ustnej. Dla osób, które pierwszy etap zakończyły pomyślnie, czeka tłumaczenie konsekutywne, czyli ze słuchu oraz tłumaczenie a vista, czyli tekstu pisanego. Zarówno w części pisemnej, jak i ustnej zawsze pojawiają się teksty sądowe, urzędowe czy prawnicze. Jest to oczywiste, przecież praca tłumacza przysięgłego polega przede wszystkim na translacji dokumentów. Kandydaci, którym udało się zaliczenie obu etapów nabywają uprawnienia do wykonywania profesji tłumacza przysięgłego języka norweskiego, jednak muszą jeszcze złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości, po którym zostaną dopisani do spisu tłumaczy przysięgłych i dopiero od tego momentu mają prawo wykonywać swój nowy zawód. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że zdanie go nie jest wcale takie proste. Jako dowód niech posłuży wynik ostatniego egzaminu na tłumaczy przysięgłych języka norweskiego. Miał on miejsce we wrześniu 2012 roku (dane na sierpień 2013), do części pisemnej przystąpiły trzy osoby, a tylko jedna uzyskała wynik pozwalający przystąpić do części ustnej. Pokazuje to, że zdanie egzaminu wymaga dużej wiedzy, także pewnego wysiłku włożonego w przygotowanie się, ale nie jest niemożliwe do wykonania. W końcu w Polsce w tym momencie mamy dwudziestu ośmiu tłumaczy przysięgłych języka norweskiego. Wszyscy, którym uda się powiększyć to grono, mogą liczyć na to, że będą mieli pracę. Przecież dwadzieścia osiem osób w skali kraju to nie jest duża konkurencja :)

Logo biuro tłumaczeń MIW
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.